Növénynemesítési és Fajtafenntartási Osztály

Zsigrai György

Dr. habil Zsigrai György, tudományos főmunkatárs ​​​​​​​

​​​​​​​
 

Személyes adatok:
Név: Dr. habil Zsigrai György
Beosztás/munkakör: tudományos főmunkatárs
Tudományos fokozat és megszerzésének éve: PhD, 1999; habilitáció, 2007
Telefonszám: +36 59 500-150
E-mail cím: Zsigrai.Gyorgy@uni-mate.hu

Szervezeti egység, intézet neve: Növénynemesítési és Fajtafenntartási Osztály, Karcagi Kutatóintézet

Szakmai tapasztalat:
Debreceni Egyetem Karcagi Kutató Intézet
1986–1992: tudományos segédmunkatárs
1992–1999: tudományos munkatárs
1999–2012: tudományos főmunkatárs
2002–2012: tudományos igazgatóhelyettes

Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
2012-2015: tudományos főmunkatárs

Tokaj Kutatóintézet Szőlészeti és Borászati Kutató Nonprofit Kft.
2016-2021: tudományos főmunkatárs

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
2022- : tudományos főmunkatárs

Végzettség, képesítés:
•    Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1986, okleveles agrármérnök
•    Debreceni Agrártudományi Egyetem, 1991, mezőgazdasági számítástechnikai szakmérnök
•    Debreceni Egyetem, 2002, agrárinformatikus-térinformatikus
•    Szent István Egyetem, 2016, talajtani szakmérnök

Kutatása, tevékenységi terület:
Karcagi tájfajták nemesítése és a környezeti feltételekhez alkalmazkodó agrotechnikájuk fejlesztése.

Kitüntetések, elismerések:
•    Országos Tudományos Diákköri Konferencia Növénytermesztési Szekció, I. helyezés, 1985
•    „A Magyar Tudományért” Alapítvány ösztöndíja, 1993
•    MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 1998-2000
•    Debreceni Egyetem Rektori Elismerő Oklevél, 2002
•    Kiváló Magyar Agár-szakkönyv és Felsőoktatási Tankönyv Nívódíj - Földművelés és földhasználat (társszerző), 2007
•    Debreceni Agrárkutatásért Emlékérem, 2009
•    Környezetünkért Díj, - adományozó: Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter, 2012
•    Kiváló Magyar Agár-szakkönyv és Felsőoktatási Tankönyv Nívódíj - Természetvédelmi élőhelykezelés (társszerző), 2012
•    Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanári cím, 2014

Doktori képzés információi:
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=1279&show=1​​​​​​​

Publikációs adatok: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10000093

Választható szakdolgozati témák:
•    Különböző konvencionális és ökológiai szempontú tápanyag visszapótlási módszerek növényi hozamokra, termésminőségre és környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata
•    A talajok különböző fizikai és kémiai degradációs folyamatai elleni védelem agrotechnikai lehetőségeinek vizsgálata