Kutatási tevékenység

Kutatási tevékenység

Az Intézet alaptevékenysége a mezőgazdasági kutatásra, fejlesztésre, oktatásra, illetve termelésre terjed ki. Elhelyezkedéséből adódóan fő feladata a Közép-Tiszavidék kedvezőtlen ökológiai adattságai között folytatott szántóföldi növénytermesztés tevékenység során felmerülő problémák kutatása, ezen belül kiterjedt kutatási tevékenységet folytat a kedvezőtlen fizikai és kémiai tulajdonságú, kötött talajoknak a fenntartható mezőgazdasági fejlesztés kritériumait is kielégítő művelési és tápanyag-gazdálkodási rendszerének kidolgozása terén. Ezen kívül fontos feladata a térség ökológiai adottságaihoz leginkább alkalmazkodó növényfajták nemesítése, azok termesztéstechnológiájának kidolgozása, az alföldi gyepterületek hasznosítása, és a gazdaságos juhtartás technológiájának továbbfejlesztése. Nagy hagyományokkal rendelkezik a Kutatóintézet a szikes talajok kémiai és fizikai javításának, illetve vízháztartás-szabályozásának tudományos megalapozása terén is.