Juhászati és Gyepgazdálkodási Osztály

Juhászati és Gyepgazdálkodási Osztály

A Juhászati és Gyepgazdálkodási Osztály tevékenységének jogosultságát az adja, hogy a vidék harmadán olyan szikes talajok találhatók, amelyeket talajművelésre egyáltalán nem lehet használni, de juhlegelőkként hasznosíthatók. A gyepkutatás saját nemesítésű fűfajtáink hasznosíthatóságának és a gyepek hozamának növelésére és a vegetációs idő meghosszabbítására irányul.

Feladatuk a szántóföldi növénytermesztésre feltételesen alkalmas, illetve alkalmatlan alföldi területek haszon- és környezetvédő gyeppel, valamint alternatív növényekkel történő hasznosítási lehetőségeinek, azok környezeti hatásának vizsgálata, illetve az ökológiai adottságokhoz alkalmazkodó, környezetkímélő gyephasználati módok kidolgozása és bemutatása oktatási, szaktanácsadási mintatereken.

Feladatként jelentkezik a megváltozott gazdasági körülményekhez harmonizálva a gyepgazdálkodás azon lehetőségeinek (pl. ráfordítás-csökkentés, hozamnövelés, stb.) feltárása, illetve pontosítása, amelyek a tiszántúli gyepek ökológiai és talajtani adottságaihoz igazodva a racionális területhasználatot elősegítik. Fontosak az extenzív legelők nyári állateltartó képességének növelésére irányuló kísérleteink, az olyan eljárások kidolgozása, amelyek az állatállomány folyamatos legelőn tartását megoldják a természetes gyepek termésdepressziói idején. A legeltetéses hasznosítás mellett a súlypont várhatóan egyre inkább a környezet, illetve természetvédelmi, turisztikai, vadászati stb. prioritásokat érvényesítő használati módok felé tolódik el. E súlyponteltolódásokat mielőbb modellezni, vizsgálni kell a szikes talajok hasznosítási kutatásaiban is.

Juhkutatási témakörben az ún. asszisztált biotechnológiai vizsgálatok (pl. ivarzás szinkronizálás, embrióátültetés stb.) mellett a juhok endoparazitáinak fertőzési folyamat vizsgálatát végzik, mely a hazai juhágazat idült problémája.

 

Osztályvezető:

Dr. Csízi István, tudományos főmunkatárs, osztályvezető, Csizi.Istvan@uni-mate.hu

 

Munkatársak:

Dr. Bojté Csilla Erzsébet, tudományos segédmunkatárs, bojte.csilla.erzsebet@uni-mate.hu

Fúró Gabriella, tudományos segédmunkatárs, Furo.Gabriella@uni-mate.hu

Dr. Varga Krisztina, tudományos segédmunkatárs, Varga.Krisztina@uni-mate.hu


Németh Ibolya, kutatási asszisztens, Nemeth.Ibolya@uni-mate.hu