Bemutatkozás

Menü megjelenítése

Bemutatkozás

"A Nagykunság Kutatója"

A Karcagi Kutatóintézet 1947-es alapítása óta szolgálja a tájkutatást. A fenntartható mezőgazdasági fejlesztés tudományos megalapozásához az Intézet elsősorban növénynemesítési és fajtafenntartási, tájtermesztési, talajművelési és talajvédelmi, juhtenyésztési és gyepgazdálkodási kutatásaival kapcsolódik.

Az Intézet tevékenysége földrajzi helyzetéből adódóan a Közép-Tisza mente természeti földrajzi tájra irányul, de a tájkutató intézeti jelleg mellett az általa művelt diszciplínák általánosítható tartalma és esetenként közvetlen kísérleti tevékenysége révén bekapcsolódik a fenti tudományterületek országos és nemzetközi munkamegosztásába is. Haladó hagyományait követve az Intézet fő feladata ma is a Nagykunság agroökológiai feltételeinek vizsgálata, a tájhoz alkalmazkodó mezőgazdaság fejlesztése, a talajt védő agrotechnológiai megoldások kidolgozása, a biológiai alapok megőrzése és fejlesztése hagyományos nemesítési módszerekkel - különös tekintettel a Nagykunság agroökológiai feltételeihez alkalmazkodó tájfajták nemesítésére -, illetve a juhágazat versenyképességének növelése és az extenzív gyepgazdálkodási technológiák fejlesztése.

A természet- és a környezetvédelemtől kezdve a termelésfejlesztésen át a térség, illetve a vidék agrárgazdasággal összefüggő legfontosabb kérdéseit átfogva, olyan szellemi tudásközpont létrehozása a cél, amely választ tud adni a mezőgazdasági termeléssel, termék-előállítással, illetve vidékfejlesztéssel kapcsolatos regionális kérdésekre. Ennek érdekében olyan komplex interdiszciplináris tevékenységeket végzünk, amelyeken belül fontos és nélkülözhetetlen szerepet töltenek be és ennélfogva alapvető prioritásokat kapnak a fenntartható mezőgazdasági tevékenységet megalapozó, kiteljesítő, a környezetet kevésbé terhelő, annak védelmét szolgálni hivatott, minőségi és biztonságos termékek előállítását biztosító, végül, de nem utolsó sorban agronómiailag és ökonómiailag egyaránt hatékony technológiák kifejlesztését célul kitűző kutatások.

Ismerje meg a MATE Karcagi Kutatóintézetét!


​​​​​​