Oktatás

Oktatás

Az Intézet majdnem 1000 hektáros területe reprezentálja a Közép-Tiszavidék talajadottságait. Ez az adottság a meglévő teleprendszerrel együtt jó lehetőséget biztosít közép- és felsőfokú (BSc, MSc) hallgatók egykorlati oktatására, mintagazdaságok, bemutató terek, szaktanácsadási bázisok kialakítására, illetve a doktoranduszok (PhD hallgatók) számára a kísérleti háttér biztosítására. Ezzel a Kutatóintézet komoly innovációs szerepet tölthet be a régió mezőgazdaságának a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő fejlesztésében, az oktatásban és a vidékfejlesztésben, amely szerepet alapvető küldetésnek tekint.

A Kutatóintézet kutatási kapícitása, K+F eredményei, kutatási bázisai, referencia telepei a kutatás-fejlesztési feladatok mellett alapját képezik a továbbképzésnek és a gyakorlati oktatásnak is. Fókuszterületek: növénytermesztés, talajművelés, talajjavítás, növénynemesítés, juhászat, gyepgazdálkodás, talaj- és növényvizsgálatok analitikája.