Földművelési és Vidékfejlesztési Osztály

Földművelési és Vidékfejlesztési Osztály

A Földművelési és Vidékfejlesztési Osztály olyan talajművelési eljárásokat, tápanyag-gazdálkodási lehetőségeket, talajorvoslási megoldásokat fejleszt, amelyek szélsőséges agroökológiai körülmények között is lehetővé teszik az eredményes növénytermesztést. Céljuk a mezőgazdasági erőforrások fenntartható használatát tudományosan megalapozó növénytermesztési technológiák, talajhasznosítási módok, eljárások kialakítása, különös tekintettel – a hagyományos talajművelési filozófián alapuló technológia fejlesztés mellett - a talaj fizikai degradációját mérséklő, új szemléletű földművelési rendszer térségi adaptációjára. Az Intézet tradicionális tevékenységi területe, a talajjavítással kapcsolatos kérdések vizsgálata. A talajkondicionálás, a másodlagos szikesedés elleni védekezés, valamint a mechanikai talajjavítás témaköreiben előrehaladott és széleskörű kutatás folyik, a precíziós mezőgazdálkodási elvek érvényre juttatására való törekvés mellett. Az osztályon olyan a mikrokondicionálás alapelvén működő termékcsomag variációk kidolgozása folyik, amelyek különböző léptékben (nagyüzemi, kiskerti) is felhasználhatók a talaj kondicionálására és a termesztett növény tápanyagigényének kielégítésére a helyi talajadottságok maximális figyelembevételével.

Az osztály feladata a kísérleti tereket, a liziméter állomást, a kísérleti és bemutató kerteket, K+F eszközöket és egyéb infrastruktúrát magába foglaló olyan kutatási és bemutató háttér létrehozása és fejlesztése, amely a tájegységre jellemző ökológiai, társadalmi és gazdasági adottságok között különböző K+F eredmények elérése mellett alkalmas a többszintű (elsősorban felsőfokú BSc, MSc képzés) gyakorlati oktatás és a széles körű szaktanácsadás szerepének ellátására úgy, hogy egyúttal a magas szintű doktorképzés (PhD) oktatási és kísérleti bázisaként is szolgál.

Az Intézetfenntartási Csoport munkatársai az ügyviteli és intézetfenntartási munkák, koordinálását végzik, illetve az intézeti adminisztrációs feladatokat látják el.

 

Osztályvezető:

Dr. Zsembeli József, tudományos tanácsadó, intézetigazgató, osztályvezető, Zsembeli.Jozsef@uni-mate.hu

 

Munkatársak:

Dr. Kovács Györgyi, tudományos munkatárs, Kovacs.Gyorgyi@uni-mate.hu

Tuba Géza, tudományos segédmunkatárs, Tuba.Geza@uni-mate.hu

Fórizsné Barta Erzsébet, ügyintéző, Forizsne.Barta.Erzsebet@uni-mate.hu​​​​​​​
Hajdu Zsolt, kertész, Hajdu.Zsolt@uni-mate.hu​​​​​​​
Hamar Jánosné, takarító, Hamar.Janosne@uni-mate.hu​​​​​​​
Kovácsné Zakariás Judit, takarító, Kovacsne.Zakarias.Judit@uni-mate.hu​​​​​​​
Szabó Dóra Ramóna, kutatási asszisztens, Szabo.Dora.Ramona@uni-mate.hu​​​​​​​
Varga Sándor István, karbantartó, Varga.Sandor.Istvan@uni-mate.hu​​​​​​​
Virág László, kutatási asszisztens, Virag.Laszlo@uni-mate.hu​​​​​​​
Dr. Zsigrainé Simon Erzsébet, ügyintéző, Zsigraine.Simon.Erzsebet@uni-mate.hu​​​​​​​